default_mobilelogo

Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Miękini wchodzi w skład Zespołu Szkół w Miękini utworzonego 1.09.2004r..  Organem prowadzącym  jest Gmina Miękinia.

Jednostki  działają  na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Etapy edukacji:

Wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat

I etap edukacyjny - klasy I - III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna

II etap edukacyjny - klasy IV - VI szkoły podstawowej - zajęcia edukacyjne

III etap edukacyjny - klasy I - III gimnazjum - zajęcia edukacyjne

 

Kierownictwo

Dyrektor Zespołu Szkół w Miękini – Zofia Miciak

Wicedyrektor Przedszkola – Joanna Kuc

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej – Małgorzata Biszczak-Kunik

Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum – Ewa Szymak

 

Pracownicy :

W przedszkolu, szkole podstawowej i w gimnazjum  zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

 • nauczyciel,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • pomoc nauczyciela,
 • sekretarz szkoły,
 • instruktor sportowy,
 • inspektor BHP
 • pielęgniarka szkolna,
 • intendent,
 • szef kuchni,
 • pomoce kuchenna,
 • woźna,
 • konserwator,
 • sprzątaczka,
 • dozorca

Schemat organizacyjny :

Schemat organizacyjny