default_mobilelogo

Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest dla

Publicznego Przedszkola

Szkoły Podstawowej

Publicznego Gimnazjum

- jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Miękini.