default_mobilelogo

Jak pomóc dziecku wejść w świat przedszkolny?

Adaptacja dziecka

Co pomaga?

Co utrudnia?

Pożegnanie

Pożegnanie powinno być krótkie-

Pożegnaj dziecko raz, nie kilkukrotnie,

Rozmowę z dzieckiem przeprowadź w domu lub w drodze do przedszkola,

Szybko opuść salę,

Kilkukrotne żegnanie dziecka, powracanie do tematu,

Długie rozmowy przed wejściem do sali,

Stanie w drzwiach i obserwowanie dziecka,

Rutyna

Rutyna- stały harmonogram poranka porządkuje dziecku rzeczywistość,sprawia, że świat jest bardziej przewidywalny, czytelny, a zatem bezpieczny.

Chaos i pośpiech wywołuje zdenerwowanie nie tylko w rodzicu, ale także u dzieci.

Komunikaty

Pozytywne komunikaty nie negujące z dziecka np.

Jesteś dzielna/dzielny.

Udanej zabawy.

Baw się dobrze.

Uśmiech rodzica i pozytywne nastawienie jest zaraźliwe!

Słowa współczucia, przepraszanie dziecka za to, że musimy je zostawić, pocieszanie np. Nie bój się, Nie ma się czego bać wywołują strach, poczucie nie zrozumienia i rozżalenie.

Mówienie prawdy

Szczerość ze strony rodzica i konsekwencja w wypełnianiu obietnic sprawia że dziecko ufa i wierzy rodzicowi. Dlatego zawsze przychodź o umówionej z dzieckiem porze.

Nie dotrzymywanie umów zawartych z dzieckiem sprawia, że dziecko przestaje ufać i wierzyć rodzicowi. Czuje się zawiedzione i w związku z tym bardziej czujne.

Cierpliwość, wrażliwość

W domu poświęcaj czas swojemu dziecku, niech czuje, że jego sprawy są dla Ciebie ważne, uważnie go słuchaj.

Nie poganiaj swojego dziecka, nie strasz Paniami z przedszkola

Poczucie Sprawstwa

Wdrażaj dziecko do samodzielności. Ucz go ubierać się, rozbierać, korzystać z toalety, łazienki, samodzielnie jeść posiłek czy zmagać się z zadaniami. To buduje u dziecka poczucie wpływu na rzeczywistość, dzielnie stawia jej czoła i kształtuje pozytywną samoocenę.

Wyręczanie dziecka w codziennych czynnościach jest w krótkiej perspektywie czasowej wygodne dla rodzica, jednakże na dłuższą metę bywa męczące i sprawia, ze dziecko staje się nieporadne, niezorganizowane, nie radzi sobie z zadaniami przedszkolnymi albo staje się bierne.

Zaufanie

Zaufanie placówce przekłada się na dobrą współprace między nauczycielem a rodzicem.

Brak zaufania rodzica do nauczyciela lub placówki wpływa na poczucie bezpieczeństwa u dziecka.