default_mobilelogo

Szanowni  Państwo,

od 01 września 2020r. (wtorek) rozpoczynamy nowy rok szkolny i przedszkolny w odmienionej rzeczywistości,  wyznaczonej nowymi aktami prawnymi, wytycznymi i zaleceniami. Wszystko to ma posłużyć poczuciu bezpieczeństwa i troski o Wasze dzieci i ich zdrowie oraz o zdrowie naszych pracowników. Mamy nadzieję, że przy ścisłej współpracy z Państwem te cele uda nam się osiągnąć. Musimy zatem rygorystycznie przestrzegać pewnych zasad i potraktujmy je poważnie. Zachęcamy jednocześnie do śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN oraz informacji przesyłanych przez dyrektora Zespołu lub wychowawców.

 

Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Przedszkole od 01.09.2020 r. będzie otwarte w godzinach od 6.30 do 17.00.
 2. Do Przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe.
 3. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie będące w kwarantannie lub w izolacji.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba będąca na kwarantannie lub w izolacji dziecko nie może być uczęszczać do Przedszkola.
 5. Jeżeli rodzic zauważy u swojego dziecka objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 powiadamia służby zdrowia, sanepid, Przedszkole (wychowawcę, sekretariat lub dyrektora).
 6. Do budynku będą mogli wejść TYLKO rodzice grup najmłodszych (3 – latków) - jeden rodzic do jednego dziecka!

Rodzic przyprowadzający dziecko do Przedszkola powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz przed wejściem zdezynfekować ręce lub posiadać rękawiczki ochronne.
Rodzic, wchodząc z  3 – latkiem, będzie musiał przestrzegać dystansu społecznego wynoszącego 2 m. Nasi pracownicy będą monitorować liczbę rodziców na terenie placówki i w przypadku zbyt dużego zagęszczenia będą prosić Państwa o zaczekanie. Proszę zatem zarezerwować sobie nieco więcej czasu na odprowadzanie dziecka do Przedszkola.

 1. Dzieci z grup starszych, czyli 4, 5, 6 – latkowie, będą odbierane od rodziców w przedsionku wejścia do Przedszkola i odprowadzane do szatni, a stamtąd do łazienek w celu dokładnego umycia rąk, a następnie do sal.
 2. Dzieci przychodzące do Przedszkola zaopatrujemy tylko w buty na zmianę, zapakowaną maseczkę oraz ubranie na przebranie. Prosimy, aby dzieci nie zabierały do Przedszkola własnych zabawek ani innych zbędnych przedmiotów, np. ulubionych poduszeczek, kocyków, itp.
 3. Aby usprawnić odbiór dzieci, wprowadzamy 9 stałych  godzin ich odbioru:

11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00. Bardzo proszę o poinformowanie wychowawców do 01.09.2020r. o realnych godzinach odbierania dzieci.
O podanej przez Państwa godzinie dziecko będzie czekało wraz  z opiekunem przy wyjściu z Przedszkola.

 1. W przypadku rodziców dzieci 3 – letnich będą oni mogli odebrać dziecko osobiście (w maseczce i po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach).
 2. Dzieci 5,6 – letnie będą miały możliwość skorzystania z dowozu do Przedszkola (proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy na e-dziennik do dnia 31 sierpnia 2020r., do godz. 15.00) autobusem szkolnym (w maseczkach). Do domu odjeżdżać będą o godz. 12.45.

Rozkład autobusów na dzień 01.09.2009 r. w załączniku.

Rozkład jazdy autobusów na kolejne dni zostanie przekazany zainteresowanym rodzicom przez wychowawców (poprzez e-dziennik) oraz umieszczony na stronie internetowej Przedszkola.

 1. Dzieci na terenie przedszkolnym nie będą zobowiązane do noszenia maseczek.
 2. Bardzo proszę zadbać, aby wychowawcy posiadali Państwa aktualne numery telefonów.
 3. Z bardziej szczegółowymi zasadami funkcjonowania Przedszkola, aktualizacją procedur bezpieczeństwa, regulaminami zostaną Państwo zapoznani na zebraniach, które odbędą się w pierwszym tygodniu września.
 4. Terminy zebrań przekażą Państwu wychowawcy poprzez e-dziennik i stronę internetową Przedszkola: http://www.przedszkole.miekinia.pl/

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

 

Dyrekcja

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini