default_mobilelogo

Podsumowanie tematu tygodnia Zwierzęta małe i duże - prace plastyczne i makieta Afryka dzika wykonana przez dzieci z przedszkola - Grupa I