default_mobilelogo

21 listopada 2019 roku był wyjątkowym dniem dla dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola, ponieważ w to czwartkowe przedpołudnie odbyła się wielka uroczystość  „Pasowania na przedszkolaka”.

Bohaterami spotkania były najmłodsze dzieci z grup:  „Krasnale” oraz „ Groszki”. W tym dniu przybyło do przedszkola wielu gości : Rodzice, Rodzeństwo dzieci pasowanych, Pan Wójt Jan Marian Grzegorczyn, Pani Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Ewelina Mazurkiewicz, Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Magdalena Wlaźlak-Szał, Pani Wicedyrektor ds. Kształcenia Zintegrowanego oraz Wychowania Przedszkolnego Marzena Wantuch. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, przygotowany  pod kierunkiem swoich pań, który wzbudził niemały zachwyt zaproszonych gości. Dzieci występując przed tak wielką publicznością wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego złożeniu pan Wójt dokonał pasowania  poprzez symboliczne położenie ołówka na ramieniu każdego dziecka.  Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały  z rąk Pani Dyrektor dyplomy oraz upominki przygotowane przez Rodziców. Po zakończeniu części oficjalnej w salach czekała na dzieci niespodzianka - słodki poczęstunek.