default_mobilelogo

Na początku października, dzieci z grup Biedronki, Jeżyki i Stokrotki  wybrały się na wycieczkę do lasu w Mrozowie. Przewodnikiem po ścieżce dydaktycznej była Pani  Kasia Łyszkiewicz, pracownik Nadleśnictwa w Miękini, która w przystępny sposób przybliżyła przedszkolakom środowisko przyrodnicze, jakim jest las. Dzieci wzbogaciły wiedzę na temat sadzenia, pielęgnacji i ochrony młodych sadzonek drzew, ponadto utrwaliły wiadomości na temat różnorodnej szaty roślinnej oraz nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt oraz doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Dzieci spędziły przyjemnie czas na świeżym  powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej. Dziękujemy Pani Kasi za super lekcję a Pani Iwonie Sielawie i Pani Justynie Polatowskiej –Drożdż  za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki.