default_mobilelogo

 

W czwartek  27 czerwca odbyła się w naszym przedszkolu  Spartakiada Przedszkolaków. W sportowych zawodach wystartowały wszystkie  obecnie w tym dniu  przedszkolaki.  

Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie do aktywności ruchowej dzieci, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły oraz przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami. Wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego oraz dostarczenie dzieciom radości.

Poszczególne zadania, które miały wykonać drużyny, wymagały od zawodników zwinności, skoczności i szybkości. Ważna była również umiejętność współpracy w zespole.

Dzieci radziły sobie znakomicie we wszystkich konkurencjach, a nauczyciele  żarliwie kibicowali wszystkim. Nad prawidłowym przebiegiem spartakiady  i zasadami fair play czuwali organizatorzy p. Ewa i p. Mateusz oraz poszczególni nauczyciele obecni w tym czasie na zawodach.

Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe medale .

Po ciężkich zmaganiach zawodnicy zostali zaproszeni na pyszny wieloowocowy sok i ciastka.